تخفیف تا
ویژگی ها

ظرف لوزی

  • ابعاد
  • قطر ۷.۵- ارتفاع ۴.۵